Image Alt

Maiores, Dependencia e Discapacidade

  /    /  Maiores, Dependencia e Discapacidade

Dependencia

Servizo municipal de axuda no fogar

Dependencia

Lei de dependencia

Dependencia

Xantar na casa

Dependencia

Teleasistencia

Dependencia

Discapacidade

Guía de recursos

Discapacidade

Mobilidade

Discapacidade

Recoñecemento do grao de discapacidade

Discapacidade

Envellecemento activo

Musicoterapia

Envellecemento activo

Talleres de memoria

Envellecemento activo

Novas tecnoloxías

Envellecemento activo

Praias accesibles

Discapacidade

De escapada

Envellecemento activo