Image Alt

Perfil de contratante

  /    /  Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información da actividade contractual do Concello de Valdoviño ponse a disposición dos interesados o perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público.

Dende o seguinte enlace da Plataforma de Contratación do Estado poderá acceder e consultar toda a información relativa ás licitacións do Concello de Valdoviño:

Dende o seguinte enlace da Plataforma de Contratación do Estado poderá acceder e consultar toda a información relativa ás licitacións do Concello de Valdoviño:
Promedio Medio de Pago a Proveedores
Atendendo á transparencia esixible a unha administración, comunícase nos documentos adxuntos á dereita da páxina a información referente ao Promedio Medio de Pago a Proveedores do Concello de Valdoviño.