Image Alt

Calendario

En aplicación do disposto na Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, a organización do Concello configúrase do seguinte xeito:

Fiscal

O prazo de liquidación do IVTM, de carácter periódico anual e notificación colectiva mediante padrón, vai do 4 de marzo ata o 4 de maio de 2020, ambos incluídos.

O prazo do resto de liquidacións periódicas anuais e notificación colectiva mediante padrón, o IBI e a taxa por recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, vai dende o 15 de setembro ata o 20 de novembro de 2020, ambos incluídos.

Festividades

Os festivos locais en 2021 son o 24 de xuño, San Xoán, e o 17 de agosto, San Mamede. Ademais durante este ano 2021 tamén son inhábiles a efectos laborais os seguintes días:

 • Venres 01 de xaneiro, Día de Aninovo
 • Mércores 6 de xaneiro, Día de Reis
 • Venres 19 de marzo, San Xosé
 • Xoves 9 de abril, Xoves Santo
 • Venres 10 de abril, Venres Santo
 • Venres 1 de maio, Día do Traballo
 • Luns 17 de maio, Día das Letras Galegas
 • Domingo 25 de xullo, Día de Galicia
 • Domingo 15 de agosto, A Asunción
 • Martes 12 de outubro, Día da Hispanidade
 • Mércores 8 de decembro, Día da Inmaculada
 • Sábado 25 de decembro, Nadal