Image Alt

Calendario

En aplicación do disposto na Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, a organización do Concello configúrase do seguinte xeito:

Fiscal

O prazo de liquidación do IVTM, de carácter periódico anual e notificación colectiva mediante padrón, vai do 4 de marzo ata o 4 de maio de 2020, ambos incluídos.

O prazo do resto de liquidacións periódicas anuais e notificación colectiva mediante padrón, o IBI e a taxa por recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, vai dende o 15 de setembro ata o 20 de novembro de 2020, ambos incluídos.

Festividades

Os festivos locais en 2019 son o 25 de febreiro, Martes de Entroido, e o 17 de agosto, San Mamede. Ademais durante este ano 2020 tamén son inhábiles a efectos laborais os seguintes días:

 • Mércores 01 de xaneiro, Día de Aninovo
 • Luns 6 de xaneiro, Día de Reis
 • Xoves 19 de marzo, San Xosé
 • Xoves 9 de abril, Xoves Santo
 • Venres 10 de abril, Venres Santo
 • Venres 1 de maio, Día do Traballo
 • Mércores 24 de xuño, Día de San Xoán
 • Sábado 25 de xullo, Día de Galicia
 • Sábado 15 de agosto, A Asunción
 • Luns 12 de outubro, Día da Hispanidade
 • Martes 8 de decembro, Día da Inmaculada
 • Venres 25 de decembro, Nadal