Image Alt

Inclusión social e xestión de axudas

  /    /  Inclusión social e xestión de axudas

Tarxeta básica

Bono social eléctrico e térmico

Renda de integración social - Risga

Ingreso mínimo vital

Axudas de inclusión social

Axuda emerxencia social municipal

Deducións no canon da auga

Programa integrado para o emprego

Oferta formativa radio ECCA