Image Alt

Convocatorias

O Concello de Valdoviño fai periodicamente diversas convocatorias en materia de Servizos Sociais, Cultura ou emprego. Neste apartado da web publícanse tódalas novidades que xurden ao respecto, así como aquelas que, sendo convocadas por outras administracións públicas, poden ser de interese para os veciños de Valdoviño.