Image Alt

Lexislación

O Concello de Valdoviño regúlase polas ordenanzas e normativas municipais, (dispoñibles en lingua galega, agás naqueles casos en que o título vai en castelán) que se indican nesta páxina.

A maiores, algúns regulamentos e normas están en trámite de aprobación ou cambio e atópanse en fase de exposición pública. Actualmente son estas:

A aprobación provisional da Ordenanza municipal reguladora da administración electrónica do Concello de Valdoviño sométese a información pública durante o prazo de 30 días hábiles a contar dende a súa publicación no BOP (17 de abril). De seguido xúntase o anuncio para posibles reclamacións, alegacións ou suxestións durante dito prazo:

Anuncio da aprobación provisional da OrdenanzaTexto da Ordenanza

A aprobación inicial do Regulamento funcionamento servizo préstamo de produtos de apoio a persoas con dependencia ou con discapacidade sométese a información pública durante o prazo de 30 días hábiles a contar dende a súa publicación no BOP (13 de marzo). De seguido xúntase o anuncio para posibles reclamacións, alegacións ou suxestións durante dito prazo:

Anuncio da aprobación inicial do RegulamentoTexto do Regulamento

 

Premendo sobre o título de cada unha das normativas accédese ao texto orixinal publicado na rede da Deputación da Coruña.

Ordenanzas: Impostos Obrigatorios

Ordenanzas: Taxas

Ordenanzas non fiscais