Image Alt

Lexislación

O Concello de Valdoviño regúlase polas seguintes ordenanzas e normativas municipais, dispoñibles en lingua galega, agás naqueles casos en que o título vai en castelán.

Premendo sobre o título de cada unha delas accédese ao texto orixinal publicado na rede da Deputación da Coruña.

A modificación da ordenanza xeral sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria atópase en fase de información pública durante o prazo de 30 días a contar dende a súa publicación no BOP (23 de febreiro). De seguido xúntanse os anuncios para posibles reclamacións, alegacións ou suxestións durante dito prazo:

Anuncio da aprobación inicial da modificación da Ordenanza xeral sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.

A aprobación inicial do Regulamento funcionamento servizo préstamo de produtos de apoio a persoas con dependencia ou con discapacidade sométese a información pública durante o prazo de 30 días hábiles a contar dende a súa publicación no BOP (13 de marzo). De seguido xúntase o anuncio para posibles reclamacións, alegacións ou suxestións durante dito prazo:

Anuncio da aprobación inicial do RegulamentoTexto do Regulamento

 

Ademais, na seguinte listaxe ofrécese información sobre algúns trámites a maiores.

Ordenanzas: Impostos Obrigatorios

Ordenanzas: Taxas