A pertenza a Turismo Slow Norte de Galicia considérase un criterio habilitante para formar parte de ‘Galicia Destino Sostible’