O proxecto recibirá para a súa posta en marcha unha axuda próxima ao medio millón de euros do programa Experiencias Turismo España con cargo aos fondos Next Generation