É un proxecto promovido polo Concello de Valdoviño, para a valorización da actividade marisqueira e dos seus espazos extractivos no litoral do municipio. VALDOVIÑO MAR - FUTURO A TODA COSTA está a realizarse grazas ás axudas que a Unión Europea ofrece, no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca (FEMP), para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento  local participativo (EDLP), e que a Consellería do Mar  aprobou para os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP). Coste total do proxecto (subvencionable + non