As persoas visitantes poderán explorar contidos informativos, xogos, vídeos, visitas virtuais e experiencias inmersivas que afondarán no coñecemento da Unión Europea e a súa influencia no día a día

A subvención permitiu financiar 4.200 horas do servizo de axuda no fogar na modalidade de libre concorrencia e cofinanciar os gastos da contratación dunha auxiliar administrativa e dunha educadora social