Image Alt

Protocolo covid-19

  /    /  Protocolo covid-19

Medidas no ámbito social

O Concello de Valdoviño concentrou os seus esforzos na atención social, tramitando:

 • Novas altas no servizo de axuda no fogar.
 • Novas altas no servizo de teleasistencia.
 • Novas altas no servizo de xantar na casa.
 • Poñendo en marcha o NOVO SERVIZO de comida a domicilio con custe cero para as familias.
 • Aumentando os vales de alimentación ás familias.
 • Incorporando ao programa de reforzo de alimentos a novas familias con menores.
 • Financiando gastos de farmacia.
 • Financiando alugueres.
 • Sufragando o pago de cuotas de autónomos a veciños/as en risco de exclusión social.
 • Poñendo en marcha un SERVIZO DE ENTREGA A DOMICILIO DE ALIMENTOS E MENCIÑAS en colaboración cos establecementos comerciais e farmacias do municipio.
 • Activando un servizo de APOIO PSICOLÓXICO para aquelas persoas que precisaban axuda nos momentos de incertidume.
 • Poñendo en marcha un novo SERVIZO DE APOIO E SEGUEMENTO A PERSOAS AFECTADAS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS e ás súas FAMILIAS.
 • Financiando o material escolar a máis familias.
 • Prestando o servizo de deberes a domicilio a 27 familias.
 • Facilitando conexións a Internet sen custe para familias.
 • Entregando teléfonos móbiles.
 • Sufragando o custe da liña de Internet a familias.
 • Facilitando o acceso a ordenadores en réxime de préstamo.
 • Creando un grupo de VOLUNTARIADO entre a veciñanza para colaborar en tarefas de acompañamento telefónico ou entrega de alimentos no domicilio.
 • Desenvolvendo campañas informativas tal que entregando os números de atención casa a casa na zona rural.

Medidas no ámbito fiscal

O Concello de Valdoviño procedía neste campo a:

 • Paralizar o cobro do recibo do imposto de vehículos de tracción mecánica (rodaxe).
 • Establecer, dacordo con Viaqua, medidas excepcionais en relación ao servizo da auga. Entre elas, non cobrar o consumido dende o 13 de marzo aos negocios que pechasen a partir desa data, ampliar o periodo de pago voluntario ou suspender os cortes no subministro por impagos.
 • Aprobar exencións no recibo do servizo de recollida do lixo para aquelas empresas e traballadores/as autónomos/as que se visen obrigados ao peche ou cese de actividade, ou mermada a súa actividade ou produción nun 70% a raíz do estado de alarma imposto polo COVID-19.

Medidas no ámbito económico e do emprego

O Concello de Valdoviño facía un especial esforzo por contribuír ao mantenemento do emprego a través de:

 • Coa axuda dos monitores/as deportivos/as e culturais, mantiña a inmensa maioría das actividades que levaba a cabo tanto para nenos como para persoas adultas. Principalmente, as sesións desenvolvéronse a través das novas tecnoloxías -whatsapp, vídeos…-, e incluso para aqueles que non dispoñían de Internet se fixeron chegar táboas de exercicios ao domicilio en PDFs.
 • Facilitaba aos establecementos con atención presencial os medios de protección precisos como hidroxel e mascarillas, como medida de protección. Unha iniciativa que se foi estendendo á totalidade dos negocios a medida que se foron producindo as aperturas.
 • Levaba a cabo campañas diarias de desinfección nos entornos dos establecementos con atención presencial.
 • Activaba campañas de promoción e información do sector comercial e hostaleiro en redes sociais de cara a dar visibilidade aos negocios locais.
 • Poñía en marcha o PLAN MELLORA de formación e acceso ao emprego. Accións formativas con custe cero para as veciñas e veciños que se viron afectados laboralmente pola COVID-19.

Medidas no ámbito da prevención

O Concello poñía en marcha:

 • Campañas especiais de desinfección periódica de vías municipais con especial concentración de vivendas e de inmediacións de establecementos con atención presencial e edificios municipais.
 • Campañas especiais de desinfección en colectores.
 • Liñas de atención telefónica específicas de axuda (695 096 198 e 628 711 080) para atender as consultas e necesidades das veciñas e veciños maiores, daquelas persoas que viven soas e daquelas que se atopan nunha situación de especial vulnerabilidade.
 • O reforzo da atención telefónica e telemática á veciñanza nos servizos municipais e favorecía o do teletraballo por parte dos traballadores e traballadoras municipais.
 • A entrega de equipos de protección ao persoal do Servizo de Axuda no Fogar e servizos esenciais do Concello.
 • reparto de hidroxel e mascarillas aos establecementos de atención presencial.
 • Unha vía de colaboración co departamento de tecnoloxía do CPI Atios para activar Makers Valdoviño, subministrando material para a confección de pantallas faciais e favorecendo o reparto das mesmas.
 • Unha segunda vía de colaboración co tecido asociativo para a entrega de material destinado á confección de mascarillas e o seu reparto.

Protocolos de actuación fronte á COVID-19

 • NAS PRAIAS DE VALDOVIÑO.
 • NAS ACTIVIDADES CULTURAIS.
 • NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
 • NOS PARQUES INFANTIS DE VALDOVIÑO.

Parques de Valdoviño

Normativa actividades verán-outono-inverno 2020

Medidas COVID-19 deportes Valdoviño

Medidas COVID-19 Casa da Cultura Valdoviño

Aviso Visitantes

Se viaxas a Galicia e procedes dun territorio de alta incidencia epidemiolóxica pola COVID-19, lembra a túa obriga de comunicar os teus datos de contacto ás autoridades sanitarias.

Para proporcionar esta información, poderase cubrir o formulario que está dispoñible na web https://coronavirus.sergas.gal/  ou subministrar os datos chamando ao teléfono 881 00 20 21.

Se precisas axuda ou tes algunha dúbida, estamos á túa disposición na Oficina Municipal de Turismo sita na Porta do Sol ou no teléfono 981 19 52 74

+INFO https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs