Image Alt

Servicios sociais en rede

  /  Servicios sociais en rede (Páxina 9)

Promovida pola Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, inclúese no programa “Abrindo portas para as mulleres xordas do rural”