Image Alt

Servicios sociais en rede

  /  Servicios sociais en rede

A subvención permitiu financiar 4.200 horas do servizo de axuda no fogar na modalidade de libre concorrencia e cofinanciar os gastos da contratación de persoal auxiliar administrativo e de educadora social