Image Alt

Concello de Valdoviño – Boas Novas

  /  Concello de Valdoviño – Boas Novas (Páxina 4)

No escrito sinálase que o Concello non presentou alegacións, cando foron rexistradas e así consta documentalmente os días 2 e 3 de setembro de 2021, polo que se pide aclaracións sobre se foron valoradas