Ampliado ata o 17 de decembro o prazo de inscrición no Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade dirixido a mulleres

As persoas interesadas poden obter máis información ou tramitar a solicitude no departamento municipal de Servizos Sociais con cita previa no 981 48 70 41 ext.5

Valdoviño, 3 de decembro de 2021. A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol anunciou a ampliación do prazo de inscrición no Programa Integrado de Emprego (PIE) de Galicia. Un programa financiado pola administración autonómica e o Servicio Público de Emprego Estatal con 217.500 euros, sobre 250.000 euros do custo total. Poden anotarse mulleres en situación de desemprego empadroadas nos concellos de: Valdoviño, Narón, Cedeira, Fene, Neda, Cabanas, Ares ou Mugardos e que cumpran algún dos seguintes requisitos: certificado de discapacidade; risco de exclusión social e beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia; vítimas de violencia de xénero; menores de 30 anos con baixa cualificación ou estar desempregadas (e inscritas como demandantes de emprego). 

As accións formativas que se ofertan son: Preparación de venda de peixe; Limpeza –industrial, de pintadas…-; Cociña –básica e vexetariana-; Comercio –community manager, comercio electrónico, atención ao cliente…-; Atención a persoas dependentes –mobilización de enfermos, técnica neuromuscular, atención primaria a enfermos de alzheimer…- e Educación –acollida extraescolar e ludotecas, monitor de tempo libre, educación emocional…-. A maiores, haberá formación transversal sobre técnicas de busca de emprego, habelencias sociais (comunicación, intelixencia emocional e traballo en equipo), manipulador de alimentos e alfabetización informática (informática e internet). 

O Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 2021/2022 ten unha duración de doce meses e o seu obxectivo principal é achegar ferramentas ás participantes de xeito que melloren a súa empregabilidade e logren a inserción laboral. O persoal técnico tamén abordará a prospección laboral de xeito que en todo momento manterá contactos coas empresas da contorna para coñecer as necesidades do mercado, as posibles ofertas de emprego e poñelas en contacto coas usuarias do programa. O obxectivo mínimo de inserción laboral do Programa Integrado de Emprego deste ano é do 35%. Todas estas accións apoiaranse con medidas que permitan a participación das usuarias, de xeito que aquelas que teñan menores ou persoas con discapacidade ao seu cargo (e non dispoñan de recursos de apoio) poderán beneficiarse dun servizo de conciliación. Así mesmo, terán dereito a percibir unha bolsa de 7 euros por día de asistencia ás accións do programa. 

As mulleres interesadas en ampliar información ou inscribirse no programa poderán solicitalo do seguinte xeito: 

Persoal técnico do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade. Tlf 697 874 155 / 670 304 224 / 981944000 ext. 378. piemancomunidade@ferrol.es

Valdoviño. Departamento municipal de Servizos Sociais. Teléfono 981 48 70 41 (extensión 5)

Así mesmo tamén poden consultar toda a información na páxina web da Mancomunidade www.comarcaferrolterra.es, na que haberá unha folla de solicitude. Esta deberá ser cuberta e enviada ao correo electrónico piemancomunidade@ferrol.es ou deixala presencialmente nos departamentos indicados dos respectivos Concellos, así como no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz (Avenida do Mar, 115. A Gándara. Narón). As mulleres inscritas serán chamadas a unha entrevista de cara a facer a selección final de participantes no programa.