Adxudicadas as obras de reforma integral do palco da música de Loira e da mellora da accesibilidade do local social de Vilaboa

O Concello investirá máis de 85.000 euros nas dúas intervencións

Nas próximas semanas darán comezo as obras de reforma integral do antigo palco da música de Loira para convertilo en local social e os traballos de mellora da accesibilidade da antiga unitaria de Vilaboa, hoxe local social da parroquia. O Concello de Valdoviño adxudicaba as dúas intervencións á empresa MT2001. Intervencións nas que o Concello investirá 85.718,12 euros con cargo ao POS Complementario 2019 da Deputación provincial da Coruña. 

No caso de Loira, o alcalde, Alberto González, sinala que se busca dotar de maior funcionalidade a este espazo e, por ende, ao seu entorno máis inmediato, integrado pola pista polideportiva, o parque infantil instalado hai tres anos, e máis os aseos accesibles construídos polo Concello anexos ao palco. Precisamente, a actuación prevista completará esta última.

Ata o momento, o antigo palco da música está conformado por unha planta baixa destinada a local de reunións e unha planta alta deseñada como espazo de representación e usos múltiples. Data do ano 1987, construído cunha estrutura de formigón armado con pechamentos de ladrillo. Hoxe en día, non conta coas condicións mínimas esixibles de illamento e os seus acabados están obsoletos. Así mesmo, o acceso á parte alta realízase a través dunha escaleira estreita e con moita pendente, co conseguinte perigo para os seus usuarios. Un conxunto de circunstancias que o converten nun inmoble pouco útil para desenvolver actividades dentro da comunidade. 

Coas obras previstas, o edificio sufrirá unha transformación radical e garantirase a accesibilidade á planta alta. Primeiramente, realizarase un drenaxe perimetral da contorna da edificación, instalaranse baixantes e canalóns de zinc, tamén ventás corredoiras plegables con rotura de ponte térmica na planta alta. Un sistema que permitirá abrir por completo a planta para realizar actividades ao aire libre. Para acceder a esa planta alta dotarase o local dunha escaleira metálica e abrirase unha porta de acceso no lateral máis próximo a esta.

Así mesmo, revestirase o chan cun pavimento de tarima flotante. Reaxustarase a instalación de electricidade e iluminación do inmoble ás novas necesidades e renovarase cada centímetro da fachada exterior. 

EN VILABOA

En Vilaboa, o Concello procederá á mellora do acceso e acondicionamento do peche do inmoble. Unha actuación moi demandada pola veciñanza que se centrará fundamentalmente no asfaltado da parte dianteira do local e na colocación dun novo peche de malla metálica nos lindes norte e oeste.

 

.