A iniciativa xurde da relación de colaboración entre o Concello de Valdoviño e o Centro de Recursos Solidarios de Narón