Cheque infantil - escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos

Data: 
luns, 29 Abril, 2013
Obxecto: 

ORDE do 22 de abril de 2013 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil, e se procede á súa convocatoria.
Ver orde en documento adxunto.

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Un mes dende a publicación no DOG

Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde