Servizo de salvamento e socorrismo 2012

Obxecto: 

Contrato de servizo de salvamento e socorrismo en determinados areais do Concello de Valdoviño.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento (sen IVE): 
101.694,90 euros
Orzamento total: 
120.000,00 euros
ID do Procedemento: 
CT 2012/02
Data de publicación: 
venres, 8 Xuño, 2012
Observacións: 
Os socorristas deberán estar inscritos no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia (Decreto 104/2012).
Presentación de ofertas: 
No Rexistro Xeral do Concello, no prazo de 8 días naturais seguintes ao da publicación do anuncio do BOP.
Garantía: 
Definitiva: 5% do prezo de adxudicación (excluído o IVE).
Mesa de contratación: 
Composta polos membros sinalados no Anexo 5 do Prego de cláusulas administrativas. Apertura de ofertas económicas o día 22 de xuño ás 13:15 horas.
Datos de adxudicación: 
A Xunta de Goberno Local do 29 de xuño de 2012 acorda adxudicar o contrato administrativo de servizo de salvamento e socorrismo en determinados areais do concello de Valdoviño ano 2012 á empresa XEMADE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA.