Axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos (Cheque Infantil)

Data: 
mércores, 30 Maio, 2012
Obxecto: 

Esta orde ten por obxecto a regulación do proceso de concesión de axudas económicas e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención de nenas/os de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos. A axuda convocada consiste nunha cantidade para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos, ás persoas solicitantes con nenas/os entre 0 e 3 anos a cargo, por un período máximo de 11 meses.
 
O prazo de presentación de solicitudes de axuda será dun mes desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia .
 

Fase de tramitación:
Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde