Solicitude de recollida de voluminosos

Se precisa a recollida de voluminosos, debe chamar ao teléfono 981 382 310. O prazo de recollida é dunha semana, aproximadamente.