Pleno Municipal Extraordinario

luns, 29 Abril, 2019 - 09:30
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal de Valdoviño, cun punto único no orde do día: Designación por sorteo público dos membros das Mesas, así coma dos suplentes, coma consecuencia das Eleccións Locais e de Eleccións de Deputados ao Parlamento Europeo.