Solicitude de uso da Casa da Cultura

Proceso de solicitude dalgún espazo da Casa da Cultura, xa sexa a Sala de Exposicións, a Sala de Usos Múltiples ou o Auditorio.

Quen pode solicitalo

Personas físicas e xurídicas que desexen organizar algunha actividade na Casa da Cultura.

Como e onde realizar o trámite

Os interesados poden descargar o impreso dende esta páxina e acudir ao Rexistro do Concello ou á Casa da Cultura, onde presentarán a solicitude correspondente.

Documentación necesaria

  • Solicitude de comunicación.

Normativa

  • Lei 30/1992, de 26 de novembro, do Réxime xurídico das Administraciones Públicas e do procedemento administrativo común.
  • Lei 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal (LOPD).
  • Lei 11/2007 de Acceso dos Cidadáns aos Servizos Públicos (LAECSP), reguladora da tramitación electrónica de procedemento administrativo, e da interacción dos cidadáns, a través de Internet, coa Administración Pública.
  • Ordenanza municipal.

Prazos

Solicitude: cunha antelación mínima de cinco días á celebración da actividade.

Taxas/impostos

Non hai.