Elección de Xuíz de Paz substituto

Data: 
martes, 6 Febreiro, 2018
Obxecto: 

A convocatoria publicouse no BOP número 26 de data 06 de febreiro de 2018, abríndose un prazo de 15 días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación anuncio para presentación de solicitudes.

Fase de tramitación: