Dotación e mellora en locais de usos múltiples en Aviño e Loira

Obxecto: 

Contratación obra do POS PLUS 2017 (Préstamo provincial 2017): Dotación e mellora en locais municipais de usos múltiples en Aviño e Loira.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento (sen IVE): 
61.983,47 €
Orzamento total: 
75.000 €
Data de publicación: 
martes, 28 Novembro, 2017
Prazo de execución: 
Seis meses
Observacións: 
- Gastos por conta do adxudicatario ata un máximo de 1000 euros (BOP e xornal).
Presentación de ofertas: 
26 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (luns a venres, de 09:00 a 14:00 horas), nas oficinas municipais (Rexistro) - Casa do Concello.
Garantía: 
Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.
Taxas do contrato: 
Dirección e inspección obra, 1.562,61 euros, e coordinación de seguridade e saúde, 520,87 euros.
Mesa de contratación: 
Convocatoria da Mesa de Contratación: mércores 14 de marzo, ás 10:00 horas
Resolución da Mesa de Contratación: solicitude de revisión e admisión de propostas
Convocatoria de Mesa Contratación: martes 27 de marzo, ás 10:00 horas.
Mesa de Contratación: apertura de sobres C e proposta de adxudicación (27/03/2018)