Axudas de apoio ao estudo e á conciliación

Data: 
venres, 4 Agosto, 2017
Obxecto: 

 

Convocatoria pública para a tramitación e concesión de subvencións destinadas a familias, para os gastos derivados do estudo nos niveis de infantil, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional, así como para os gastos dos servizos de conciliación familiar e laboral prestados nos recursos municipais de atención preescolar. 

 

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto 20 días naturais a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria das axudas no Boletín Oficial da Provincia.

Páxina: 
Ensino