Contratación de 2 técnicos de turismo

Data: 
venres, 26 Maio, 2017
Obxecto: 

Contratación laboral temporal de dous/dúas técnicos/as de turismo durante un máximo de catro meses coa finalidade de promocionar e difundir as diferentes actividades turísticas entre a poboación de Valdoviño e os visitantes, vinculada á subvención concedida pola Deputación Provincial a través do Programa DP0029/2017 de subvencións dirigido a los concellos e agrupación de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de Turismo durante o exercicio 2017.
 
As funcións a desempeñar serán, en xeral, as seguintes: atención ao público, atención telefónica, dar resposta a información demandada a través de correo ordinario, fax e correo electrónico, preparación de material promocional turístico para distintas feiras e eventos, colaborar no deseño e na elaboración de rutas comarcais, realización de visitas guiadas, arquivar documentos e informes, cubrir formularios e elaborar informes estatísticos.

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

5 días naturais, contados dende o seguinte hábil ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP (publicado o 26/05/17).