Bandos e avisos

O alcalde de Valdoviño publica regularmente edictos municipais nos que se da publicidade a temas de especial relevancia. A maiores ás veces publícanse avisos con información relevante. A continuación recóllese a listaxe cos bandos recentes ou en vigor e esas notificacións públicas (dispoñibles en formato pdf, cuxo lector gratuíto pode descargarse dende a web de Adobe).

Decreto depuración Rexistro de Asociacións

Listaxe de candidatos a xurados

Consulta do censo electoral (setembro 2016)

Luminarias 2016

Consulta do censo electoral

Inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións

Charlas informativas PXOM 2016

Costa Noroeste

Censo electoral

Prazo de reserva do Pavillón do Longoiro

Páxinas