Bandos e avisos

O alcalde de Valdoviño publica regularmente edictos municipais nos que se da publicidade a temas de especial relevancia. A maiores ás veces publícanse avisos con información relevante. A continuación recóllese a listaxe cos bandos recentes ou en vigor e esas notificacións públicas (dispoñibles en formato pdf, cuxo lector gratuíto pode descargarse dende a web de Adobe).

Consulta do censo electoral

Consulta do censo electoral

Consulta pública sobre a modificación da Ordenanza sobre o tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria

Consulta do censo electoral

Ordenación do tráfico Festas do Carmen en Valdoviño

Luminarias de San Xoán e San Pedro 2019

Lei de prevención de incendios

Censo electoral 2019 (municipais e europeas)

Cosulta electoral 2019 (Xerais)

Prevención de incendios

Páxinas