Probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3

Data: 
venres, 11 Marzo, 2016
Obxecto: 

por amatiass
recursos | Comunidade |

Resolución do 26 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. (DOG nº 49 do 11/03/2016)
Defínese esta orde como un instrumento fundamental das políticas activas de emprego que favorece a calidade e a integración da formación profesional para o emprego, facendo posible que as persoas que carecen das titulacións académicas requiridas poidan acceder á formación dos Certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, que lles permitirá progresar no mercado laboral.
As competencias clave requiridas para todos os certificados de profesionalidade das 26 familias profesionais do Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade para os niveis de cualificación 2 e 3, son Competencia Matemática, Comunicación en Lingua Castelá e Comunicación en Lingua Galega.
Pódese presentar a solicitude ata o 2 de abril de 2016  |  Presentación electrónica na sede

Informacion adicional

  • Colectivos:Comunidade
  • datainicial:
    • 2016-03-11
  • datafinal:
    • 2016-04-02
  • Sistema:Educación/Formación

 

 

Convocatoria de probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Resolución do 26 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (DOG nº 49 do 11/03/2016)
Defínese esta orde como un instrumento fundamental das políticas activas de emprego que favorece a calidade e a integración da formación profesional para o emprego, facendo posible que as persoas que carecen das titulacións académicas requiridas poidan acceder á formación dos Certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, que lles permitirá progresar no mercado laboral.
As competencias clave requiridas para todos os certificados de profesionalidade das 26 familias profesionais do Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade para os niveis de cualificación 2 e 3, son Competencia Matemática, Comunicación en Lingua Castelá e Comunicación en Lingua Galega.
Pódese presentar a solicitude ata o 2 de abril de 2016 

 

Fase de tramitación:
Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde