Convocatoria dunha praza de operario de maquinaria

O Concello de Valdoviño convoca a selección dun operario de maquinaria baixo a modalidade de contrato laboral temporal, así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal dun operario de maquinaria.
 
Os interesados deberán presentar a documentación esixida non máis tarde do 13 de febreiro (dez días contados dende a publicación do anuncio de convocatoria no BOP).
 
As bases da convocatoria están dispoñibles no documento adxunto.