Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro

Data: 
xoves, 28 Xaneiro, 2016
Obxecto: 

RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.
DOG Núm. 18Xoves, 28 de xaneiro de 2016

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Setembro de 2016.

Páxina: 
Ensino