Termalismo social IMSERSO 2016

Data: 
xoves, 10 Decembro, 2015
Obxecto: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13428
www.imserso.es
Prazo de presentación:
Para participar no proceso de adxudicación de praza:

  1. Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ate o día 11 de xaneiro de 2016.
  2. Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ate o día 11 de maio de 2016.

Para a súa inclusión na Lista de Agarda de prazas, para cubrir as prazas que vaian quedando vacantes por renuncias ou outras circunstancias:

  1. Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ate o día 11 de maio de 2016.
  2. Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ate o día 31 de outubro de 2016.

Sen perxuízo de que as persoas solicitantes poidan formular a súa solicitude nos prazos e termos establecidos anteriormente, coa finalidade de simplificar trámites, remitiranse comunicacións singulares a todas as persoas solicitantes que, reunindo os requisitos da convocatoria do ano 2015, os seus expedientes estén completos.
Máis información: Servizos Sociais Comunitarios do Concello
 

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

11 de maio/31 de outubro

Páxina: 
Convocatorias