Bono de alugueiro Social do Plan Rehavita

Data: 
venres, 28 Agosto, 2015
Obxecto: 

Normativa
Orde do 7 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 con financiamento plurianual.(DOG nº 164 do 28/08/2015)

Obxecto
Atender con carácter urxente ás unidades de convivencia que precisen, por estar inmersas en situacións de especial dificultade, dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, paliando deste xeito os efectos derivados dunha resolución xudicial ditada nun procedemento xudicial de desafiuzamento por non pagamento das rendas da súa vivenda habitual ou, se é o caso, evitando o lanzamento efectivo desta.

Prazo de presentación
Ata o día 30 de novembro de 2015.

Fase de tramitación:
Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde