Promoción do emprego autónomo

Data: 
venres, 21 Agosto, 2015
Obxecto: 

Normativa:
Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo,  cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (DOG nº 157 do 19/08/2015)

Obxecto:
Financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia.
Subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2014 ata o 30 de setembro de 2015, ambos inclusive.
Maís información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150819/AnuncioCA05-120815-0001...
Prazo de presentación: ata o 19 de setembro de 2015

Fase de tramitación:
Páxina: 
Economía e Emprego