Contratación de oficial de 2º e 2 peóns para a cuadrilla de obras

Data: 
xoves, 23 Xullo, 2015
Obxecto: 

Provisión con carácter laboral temporal de dúas prazas de peóns e unha de oficial de segunda para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais por un período de tres meses a xornada parcial de 25 horas semanais. As retribucións serán as estipuladas na Resolución de aprobación das bases do programa de financiamento das cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais publicadas no BOP da Coruña número 74, de data 22 de abril de 2015.

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Selección o 29 de xullo (nave de Mourente)