Renovación do alumeado público da zona de acceso á praia

Obxecto: 

Renovación do alumeado público da zona de acceso á praia.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Empresas invitadas: 
ACEBRE – FACER - PROYMEL, MONTAJES S.L – AELECTRO SENSOR, S.L – ELECNAR- INSTELEC, INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS – NARONTEC GESTIÓN, S.L.
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
144.824, 39 euros.
Data de publicación: 
xoves, 30 Abril, 2015
Prazo de execución: 
Tres meses
Observacións: 
Control de calidade externo.
Importe máximo de gastos de publicidade a conta do contratista: 100 €.
Porcentaxe de subcontratación: máximo de 60% do prezo de adxudicación.
Presentación de ofertas: 
8 días dende a recepción da invitación, no Rexistro Xeral do Concello (L/V de 9 a 13 e S de 10 a 13).
Clasificación do contratista: 
Non se precisa.
Garantía: 
Defnitva: 5% do prezo de adxudicación, excluido o IVE.
Revisión de prezos: 
Non hai.
Taxas do contrato: 
A conta do adxudicatario.
Datos de adxudicación: 
A Xunta de goberno local en sesión do 22 de outubro de 2015 acordou adxudicar a renovación do alumeado público na zona de acceso á praia á empresa PROYMEL MONTAJES, SL por 122.975,93€