Axuda económica para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia.