Reparación Estrada do Medio (Meirás) e outros

Obxecto: 

Reparación da Estrada do Medio (Meirás) e outros.

Tipo de procedemento:
Empresas invitadas: 
Villasuso Ortegal, S.L.; Terra Medio Ambiente, S.L.; Construcciones Fego Atlántico, S.L.; Construcciones Francisco Gómez y Cía, S.L.
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
173.245,05 euros
Data de publicación: 
venres, 31 Outubro, 2014
Prazo de execución: 
Seis meses
Observacións: 
Porcentaxe de subcontratación: Máximo 60% do prezo de adxudicación.
Presentación de ofertas: 
Oito días naturais contados do día seguinte ao da recepción da invitación nas oficinas da Casa do Concello, en horario de 9 a 13 de luns a venres e de 10 a 13 os sábados.
Clasificación do contratista: 
Non se precisa.
Datos de adxudicación: 
A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 12 de xaneiro de 2015 acordou a adxudicación da obra á empresa Villasuso Ortegal, S.L., por importe de 173.000 euros e prazo de execución de 6 meses.