Concurso de nomes para as rúas de Valdoviño

Data: 
martes, 30 Setembro, 2014
Obxecto: 

Algunhas das rúas do núcleo urbano de Valdoviño non teñen nome, o que dificulta a súa identificación e a numeración das edificacións existentes. Para cambiar esta situación, o Concello de Valdoviño porá nome a 69 rúas do núcleo de Atios e o seu entorno máis inmediato.
 
Co obxectivo de facer esta selección dun xeito completamente aberto e participativo, convócase un concurso público de ideas, destinado a escoller o nome desas vías.
 
As rúas obxecto deste concurso son as que se indican no plano-rueiro que se achega á dereita da páxina (documento en formato pdf) e que aparecen numeradas para facilitar a súa identificación.
 
As propostas poden presentarse no Rexistro do Concello, segundo o modelo de instancia adxunto tamén na documentación relacionada da dereita da páxina, e conterán os seguintes datos:

  • Nome e apelidos da persoa que fai a proposta.
  • Domicilio.
  • Vía pública para a que se propón o nome (identificándoa coa numeración coa que se reflicte na documentación gráfica).
  • Causas polas que se xustifique o nome proposto.

Unha vez finalizado o prazo para a presentación de ideas, a comisión correspondente elixirá o nome de cada rúa, entre todos os nomes propostos. No caso que no concurso público non se presente ningún nome para algunha rúa, será a comisión quen propoña e designe o nome que levarán ditas rúas.
 
O nome das rúas quedará definitivamente aprobado por acordo do Pleno da Corporación.
 
Normas para a asignación de nomes:

  1. Os nomes deberán ser adecuados e non poderán ir en contra da Lei e das boas costumes.
  2. Non utilizar nomes de outros lugares do concello, (p.ex. rúa Postamaior, rúa Montefaro), para evitar posibles erros ou confusións nas direccións das cartas.
  3. Non utilizar nomes demasiado largos.
  4. Non utilizar nomes de números.
  5. Os nomes poderán ser de persoas. Así, pódese dedicar o nome dunha rúa a persoas en vida (sempre que concorran circunstancias especiais), aínda que se considerará unha excepción á regra xeral, que consiste en dedicar os nomes das rúas a persoas falecidas.
  6. Dentro do Concello non pode haber dúas rúas co mesmo nome, nin que estas pertenzan a núcleos de poboación distintos.
Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Ata o 30 de novembro