"Xuntos polo Nadal"

Data: 
Jueves, 22 Noviembre, 2012
Obxecto: 

A secretaria Xeral de Política Social convoca este Programa para aquelas persoas maiores que se atopen soas no Nadal e así poidan pasar estas datas acompañadas doutras que se atopan na mesma situación.
O Programa contempla aloxamento en réxime de pensión completa durante 10 días (23- decembro - 1 xaneiro) en O Carballiño ou Panxón.
Os requisitos son os seguintes: maior de 65 anos ou 60 sendo pensionista, residir na CC.AA. de Galicia, valerse por si mesmo e non padecer enfermidades infecto-contaxiosa nin trastornos mentais, non estar acollido en ningún centro residencial, ter un nivel de ingresos baixo e ter que pasar só/a as datas de Nadal.
PRAZO: ata o 5 de decembro

Fase de tramitación:
Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde