O Concello licita nove obras para ampliar a rede de abastecemento de auga en Meirás e Valdoviño e a de saneamento en Lago

O alcalde de Valdoviño, Alberto González, informou esta mañá de que o Concello vén de sacar a licitación nove obras para ampliar a rede de abastecemento de auga en diferentes puntos das parroquias de Meirás e de Valdoviño, e a de saneamento noutros lugares da de Lago. No seu conxunto, as intervencións previstas suman un orzamento de 229.756,18 euros, que a Administración local financiará con cargo ao POS+2019 da Deputación provincial da Coruña. O prazo de presentación das ofertas está aberto e pecharase o 20 de xaneiro de 2020.
 
Nesta liña, Alberto González apunta que con estas actuacións o Concello busca garantir o acceso da veciñanza a uns servizos básicos, liña na que continuará traballando a administración na medida das súas posibilidades orzamentarias.
 
Polo miúdo, os proxectos a executar son:
 

  1. Ampliación da rede de abastecemento de auga en Bacorelle (Valdoviño). Contémplase a canalización de 790 metros de tubería de polietileno de 90 mm. de diámetro e 10 atm. de presión, coa correspondente valvulería e arquetas de aloxamento, previa escavación de zanxa, posterior recheo compactado da mesma e reposición do firme afectado pola execución das obras, semellante ao existente.
  2. Abastecemento de auga nas Campeiras (Valdoviño). Como no caso anterior, a canalización afectará a 190 metros de tubería.
  3. Abastecemento de auga a Chamorro (Valdoviño). Como nos casos anteriores, pero cunha canalización de tubería de 690 metros.
  4. Abastecemento de auga en As Lamelas (Meirás). Neste caso, a canalización será de 1.270 metros de tubería en dous tramos de 490 e 780 metros e, a maiores, a execución de 60 metros de cuneta revestida de formigón.
  5. Ampliación de abastecemento en Portomaior (Valdoviño). Canalizaranse 60 metros de tubería.
  6. Ampliación da rede de abastecemento de auga a Mourente e Penela (Valdoviño). Neste caso, 1.560 metros de tubería en cinco tramos de 500, 80, 480, 100 e 400 metros.
  7. Ampliación do abastecemento de auga en Taraza (Meirás). Canalizaranse 160 metros.
  8. Ampliación da rede de saneamento en Outeiro (Lago). Canalizaranse tres tramos de 220, 60 e 290 metros, 570 metros en suma, de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro e execución de 15 pozos de rexistro en calzada, previa escavación de zanxa, posterior recheo compactado da mesma e reposición do pavimento afectado pola execución das obras. Preténdese así mesmo a pavimentación de dous accesos. O primeiro, con zahora e formigón e, o segundo, con tratamento asfáltico superficial e rego de selado a toda a plataforma previa reparación de baches.
  9. Ampliación da rede de saneamento na Torre (Lago). Neste caso, as obras contemplan a canalización de 150 metros de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro e execución de 5 pozos de rexistro en calzada, previa escavación de zanxa, posterior recheo compactado da mesma e reposición do pavimento afectado pola execución das obras, semellante ao existente.