Contacto

Dende este espazo pode poñerse en contacto co Concello, xa sexa para solicitar algunha información, efectuar unha queixa ou para enviar suxestións.
Desde este espacio puede ponerse en contacto con el Concello, ya sea para solicitar alguna información, efectuar una queja o enviar sus sugerencias.
From this section you can contact with the administration, request information or send us your complaints or suggestions.
 
Lembre que é obrigatorio cubrir os campos que levan un asterisco.
Recuerde que es obligatorio cubrir los campos señalados con un asterisco.
You have to fill in all the fields with asterisk.