Reparación Estrada do Medio (Meirás) e outros

Obxecto: 

Reparación da Estrada do Medio (Meirás) e outros.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Empresas invitadas: 
Villasuso Ortegal, S.L.; Terra Medio Ambiente, S.L.; Construcciones Fego Atlántico, S.L.; Construcciones Francisco Gómez y Cía, S.L.
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
173.245,05 euros
Data de publicación: 
Viernes, 31 Octubre, 2014
Prazo de execución: 
Seis meses
Observacións: 
Porcentaxe de subcontratación: Máximo 60% do prezo de adxudicación.
Presentación de ofertas: 
Oito días naturais contados do día seguinte ao da recepción da invitación nas oficinas da Casa do Concello, en horario de 9 a 13 de luns a venres e de 10 a 13 os sábados.
Clasificación do contratista: 
Non se precisa.