XIII Premio Internacional de Arte Gráfica Jesús Núñez

Repeats every day until Tue Sep 17 2019 except Mon Sep 09 2019, Mon Sep 16 2019.
Tuesday, 3 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Wednesday, 4 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Thursday, 5 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Friday, 6 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Saturday, 7 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Sunday, 8 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Tuesday, 10 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Wednesday, 11 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Thursday, 12 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Friday, 13 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Saturday, 14 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Sunday, 15 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Tuesday, 17 September, 2019 - 12:00 to 14:00
Sala de exposicións da Casa de Cultura

Exposición subvencionada pola Deputación da Coruña.  Martes a Domingo de 12,00 a 14,00 e sábado e domingo de 16,00 a 19,00.