Pleno Municipal

Thursday, 5 September, 2019 - 20:00
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión ordinaria do Pleno Municipal correspondente ao mes de setembro. Orde do día no apartado da web do Pleno.