Pleno Municipal

Monday, 8 July, 2019 - 09:30
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal do Concello de Valdoviño. Orde do día no apartado da web correspondente ao Pleno.