Pleno Municipal

Saturday, 15 June, 2019 - 12:00
Salón de Plenos da Casa do Concello

Convocatoria da sesión de constitución da nova corporación municipal.