Pleno Municipal

Monday, 8 April, 2019 - 09:30
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal do Concello de Valdoviño. Orde do día no apartado correspondente da web: Pleno.