Pleno Municipal

Monday, 1 April, 2019 - 09:30
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión extraordinaria do Pleno Municipal do Concello de Valdoviño para designar os membros das mesas electorais.